Nitroglycerin 2 ointment for hemorrhoids

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. The article discusses the problem of post-operative wound healing in the anal canal. The understanding of wound healing after proctologic operations requires precise knowledge of the anatomy of the anus and surrounding area. The article shows the anatomy of the anal canal and the principles of surgery technique during the operation of hemorrhoids and fistula. Key words: wound, hemorrhoids, anal fissure, anal fistula, stool incontinence. Zrozumienie specyfiki gojenia ran w kanale odbytu wymaga dokładnej znajomości anatomii odbytu i okolicy przyodbytowej.

YouTube videos:

U kobiet od przodu kanał odbytu graniczy z pochwą i jest oddzielony od niej przegrodą odbytniczo-pochwową, zaś u mężczyzn przednia powierzchnia kanału odbytu przylega do opuszki prącia oraz do mięśni i powięzi krocza. Mięsień łonowo-odbytniczy jest uważany za najważniejszy mięsień odpowiadający za trzymanie stolca u człowieka i jego uszkodzenie zawsze spowoduje nietrzymanie stolca. Ten bogato unerwiony nabłonek wyścielający kanał odbytu, pozbawiony włosów, gruczołów łojowych i potowych, nazywany jest anodermą. Przyczyna takiego postępowania wynika z chęci zaoszczędzenia bogatej w receptory czuciowe strefy przejściowej, gdyż zbyt obszerne wycięcie tej strefy może doprowadzić do tzw. Pacjent cierpiący na czuciowe nietrzymanie stolca ma ciągłe uczucie nieskutecznego parcia na odbytnicę i wielokrotnie w ciągu doby musi korzystać z toalety. Podczas wycięcia hemoroidów metodą Milligana-Morgana rany po usunięciu guzków krwawniczych są pozostawione do gojenia na otwarto, natomiast przy metodzie wycięcia hemoroidów sposobem Fergusona rany po usuniętych guzkach krwawniczych są zeszywane wchłanialnym szwem ciągłym.

Kwas hialuronowy działa nawilżająco na błonę śluzową kanału odbytu, dobrze rozpuszcza się w wodzie i jest dostępny na rynku w postaci czopków i maści. Ostatnio pojawiły się doniesienia wykazujące korzystne działanie sukralfatu w gojeniu kanału odbytu. Sukralfat jest substancją stosowaną w leczeniu choroby wrzodowej, działa lokalnie, przyspieszając gojenie. Jest tochemioterapeutykiem z grupy pochodnych imidazolu, skuteczny wobec wielu szczepów bakterii beztlenowych. Miejscowo może być stosowany do kanału odbytu w postaci maści bądź żelu, który również można stosować w gojeniu ran po wyciętych przetokach. Nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, karmiących oraz w przypadku alergii na pochodne imidazolu.

Jest to dializat z krwi cieląt zawierający enzymy bakteryjne z hodowli Clostridium histolitycum, kolagenazę oraz proteazy. Enzymy te trawiąc martwicze tkanki, przyspieszają gojenie się ran. W proktologii żel z iruxolem stosowany jest w gojeniu rany po wyciętej przetoce. Preparat ten może być stosowany u kobiet w ciąży. Korzystne działanie na gojenie ran w kanale odbytu wykazują preparaty obniżające napięcie mięśnia zwieracza wewnętrznego, co wpływa na lepsze ukrwienie tkanek oraz swobodniejszy wypływ wydzieliny zapalnej z odbytu. Do takich preparatów należą blokery kanałów wapniowych oraz pochodne nitrogliceryny.

Szczelina jest szczególnym rodzajem rany w kanale odbytu powstałej m. Diltiazem poprzez miejscowe działanie obniżające napięcie mięśni zwieraczy ułatwia wygojenie szczeliny. Niskoprocentowe maści na bazie nitrogliceryny poprzez poprawę ukrwienia w kanale odbytu pomagają w zagojeniu szczeliny. W dostępnym piśmiennictwie pojawiają się jednak doniesienia o diametralnie różnym wpływie aloesu na gojenie ran. Leki działające ogólnie i mogące przyśpieszyć gojenie rany w kanale odbytu, szczególnie po hemoroidektomii, to m. Zmniejszają obrzęk kanału odbytu po hemoroidektomii. Innym preparatem podawanym doustnie i zmniejszającym obrzęk tkanek w kanale odbytu jest wyciąg z korzenia ruszczyka kolczastego. Stosowane są preparaty zawierające trzy składniki, z których dwa pierwsze należą do grupy flawonoidów: wyciąg z korzenia ruszczyka kolczastego, metylochalkon hesperydyny i kwas askorbinowy.

Zarówno pochodne diosminy, jak i preparaty ruszczyka kolczastego są uważane za bezpieczne dla ciężarnej i płodu. Pacjent po niepowikłanej hemoroidektomii, fistulotomii, fistulektomii, czy też wycięciu szczeliny nie wymaga podania antybiotyku. Warunkiem dobrego gojenia jest w tym przypadku pozostawienie ran otwartych oraz częsta zmiana opatrunków i kontrole chirurgiczne. Ciepłe nasiadówki poprzez rozkurczające działanie na mięsień zwieracz wewnętrzny i jednocześnie efekt przeciwbólowy mają korzystne działanie na gojenie ran w kanale odbytu. Autorzy nie polecają stosowania wody utlenionej w samym kanale odbytu, natomiast może być stosowana do przepłukiwania ran przy odbycie, np. Woda utleniona ma właściwości hemolityczne i oczyszczające ranę, jakkolwiek rola wody utlenionej jako środka bakteriobójczego jest dyskusyjna.

Obecnie jest już pewne, że jej właściwości bakteriobójcze są krótkotrwałe, a dłuższe stosowanie wody utlenionej może wręcz opóźniać gojenie rany. Tak jak w przypadku ran o innej lokalizacji i w tym przypadku mogą wystąpić powikłania infekcyjne. Częstą przyczyną infekcji w ranie po operacji proktologicznej jest jej szczelne zeszycie niezapewniające odpowiedniego drenażu. W takim przypadku należy jak najszybciej zdjąć szwy skórne, pobrać posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz wdrożyć antybiotykoterapię. Najczęstszą przyczyną zwężenia jest zbyt szerokie wycięcie guzków krwawniczych i wytworzenie się blizny zwężającej. Powikłanie to można stwierdzić w trakcie kontroli po zabiegu. Należy wtedy zalecić pacjentowi rozszerzanie kanału odbytu palcem lub dilatatorem. Leczenie operacyjne zwężenia odbytu stosuje się w nielicznych przypadkach zwężenia 3 st.

Nietrzymanie gazów, jako objaw przejściowy po operacji w kanale odbytu występuje u wielu pacjentów. Objaw ten jest związany z częściowym wycięciem receptorów czuciowych. 6 tygodni powinna nastąpić regeneracja błony śluzowej i ustąpienie przykrych dolegliwości. Stałe nietrzymanie gazów może być związane z przecięciem mięśnia zwieracza wewnętrznego, co może mieć miejsce u pacjentów po operacji szczeliny oraz może być związane z rozległym wycięciem tzw. U niektórych pacjentów, szczególnie po operacjach przetok, rana goi się zbyt długo. Wtedy jedynym skutecznym sposobem jest tzw. Przedłużone gojenie rany w kanale odbytu może się wiązać ze zbyt dużą powierzchnią rany pooperacyjnej przez niepozostawianie dostatecznie szerokich mostków śluzówkowych. Niektóre doniesienia wykazują, że chorzy po operacjach z użyciem ligasura, czy też noża harmonicznego odczuwają mniejsze dolegliwości bólowe, krótszy jest też czas hospitalizacji.

Dobra znajomość anatomii kanału odbytu, przestrzeganie podstawowych zasad operacji, do których należy oszczędzanie błony śluzowej w kanale oraz stwarzanie warunków dobrego drenażu w ranach przy odbycie oraz częste kontrole pooperacyjne to podstawowe czynniki warunkujące dobre zagojenie rany po operacji proktologicznej. Według autorów pozostałe czynniki, takie jak zastosowany antybiotyk, czy też miejscowe preparaty mają zdecydowanie mniejsze znaczenie w zagojeniu rany. Dziki A: Anatomia i fizjologia dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Kołodziejczak M: Leczenie proktologicznych chorób zapalnych u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym. Leczenie chorób proktologicznych w okresie ciąży i porodu. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa 2010, 59-97. Please confirm that you would like to log out of Medscape. If you log out, you will be required to enter your username and password the next time you visit.

They are among the most common causes of anal pathology, and subsequently are blamed for virtually any anorectal complaint by patients and medical professionals alike. Hemorrhoidal venous cushions are normal structures of the anorectum and are universally present unless a previous intervention has taken place. Because of their rich vascular supply, highly sensitive location, and tendency to engorge and prolapse, hemorrhoidal venous cushions are common causes of anal pathology. Symptoms can range from mildly bothersome, such as pruritus, to quite concerning, such as rectal bleeding. Although hemorrhoids are a common condition diagnosed in clinical practice, many patients are too embarrassed to ever seek treatment. Consequently, the true prevalence of pathologic hemorrhoids is not known. Historical note Hemorrhoidal symptoms have historically been treated with dietary modifications, incantations, voodoo, quackery, and application of a hot poker. Molten lead has also been described as a treatment.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH