The hemorrhoid institute rancho mirage

Please forward this error screen to sharedip-2322915669. He gathered in a big share. Ikabit mo ang kandado sa pinto. Put the padlock on the door. Examples: Kumagat siya sa aking bayabas.

YouTube videos:

She took a bite off my guava. Kahigin mo ang mga dahong nahulog sa lupa. Rake the leaves off the ground. Huwag kang magkaila na ikaw ay may asawa na. Don’t deny that you are already married.

Ikaila mo kaya na ikaw ay hindi na binata? Will you deny that you are no longer a bachelor? She ate a lot last night. Huwag kang mangalabit ng hindi mo kakilala. Don’t touch anyone you don’t know. Kalabitin mo si Juan para gumising na siya. Touch Juan so he will get up from sleep. He broke away from his clique. Rip apart what has been sewed.

Examples: Huwag mong kalikutin ang ilong mo. Don’t poke your finger in your nose. Kumalog ang bola sa loob ng kahon. The ball rattled in the box. Huwag mong kalugin ang itlog sa kahon. Don’t shake the eggs in the box. Kumalong ang bata sa kandugan ng nanay niya.

The child sat on his mother’s lap. Take the child on your lap. Kumamot na lang siya ng ulo. Magkamot ka na lang ng ulo. Mangamot ka na lang ng pusa. Kumanlong siya sa ilalim ng puno.

He took shelter under the tree. Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay. Hide the clothes under the house. Kantahin mo ang aking paboritong awitin. Kapain mo ang lente sa loob ng bahay. Grope for the flashlight inside the house. Ikapit mo ang kamay mo sa balikat ng bata. Put your hand on the child’s shoulder. Magkapit kayo at baka kayo mahulog.

About the Author :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH